តម្រា​សាស្ត្រ​ចារ​ថា ឆ្នាំ​ឫទ្ធិ​ទាំង​៤ ​នេះ​អ្នក​ចង់ កម្ចាយ​ច្រើនតែ​រលា​យ​ខ្លួនឯង​វិញ

តម្រា​សាស្ត្រ​ចារ​ថា ឃើញ​ស្លូត​ៗ​មិន​មាត់ក​កុំ​ចង់​ធ្វើ​មើលងាយឱ្យសោះ​! តាម​ហោរាសាស្ត្រ​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​៤​នេះ​ភាគច្រើនជាអ្នក​ជោគជ័យ មាន​ឫទ្ធ​អំណាច​ខ្លាំងក្លា រាសី​ខ្ពស់​ហួស​ឆ្នាំ​ទាំងឡាយ អ្នកមាន​បំណង​អាក្រក់​ចង់​កម្ចាត់ កម្ចាយ ច្រើន​តែ​អំពើ​ទាំងនោះ​បក​មក​រក​ខ្លួនឯង​វិញ ហេតុនេះ​យើង​មិន​អាច​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សម្បក​ក្រៅ​នោះ​ទេ ព្រោះ​មានរឿង​អាថ៌​កំ​បាំ​ជា​ច្រើន​ដែល​បង្កប់​នៅក្នុងអត្តភាព​បុគ្គល​ទាំង​បួន​ពួក​នេះ​ដែល​យើង​មើល​មិនឃើញ លេខជ័យ៤៤៤៤លេខពេជ្រជីវិតរុងរឿងដោយទ្រព្យសម្បត្តិ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំជូត ស្ទើរតែ​មួយ​រយ​ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំជូត​តែង​ទៅ​ដល់​ភាព​ជោគជ័យ​ដោយ​សមត្ថភាព​ខ្លួនឯង និង​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដោយ​ញើស​ឈាម​របស់​ខ្លួន ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​នរណា​មក​ប៉ះពាល់ ឬ​ប្រមាថមើលងាយ អ្នក​ឆ្នាំជូត​មិន​លើកលែង​ឱ្យ​ជា​ដាច់ខាត ។ ប្រសិនបើ​ក្រុម​មនុស្ស​អាក្រក់​ទាំងនោះ​ចង់​មក​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជាមួយ​អ្នក លទ្ធផល​ដែល​ទទួល​បាន​ចុង​ក្រោយ​មាន​តែ​ស្ពាយ​ក្តី​វិបត្តិ​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​ពួក​គេ​វិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំច​៖ អ្នក​ដទៃ​មើលឃើញ​ថា​អ្នកជា​មនុស្ស​រឹង​មាំ ស្វាហាប់ ក្លាហាន និង​មុះ​មត់ ហ៊ាន​សន្យា​ហ៊ាន​ធ្វើ ។ អ្នកជា​បុគ្គល​ដែល​ចូល​ចិត្ត​រាប់អាន​មនុស្ស​ដែល​មាន​ទេព​កោសល្យ ចិត្ត​ទូលាយ និង​ស្មោះត្រង់ ។ អ្នក​ស្អប់​ណាស់​មនុស្ស​កំណាញ់ ល្អ​ពីមុខ​អាក្រក់​ពីក្រោយ ហើយ​ចាំតែ​គិត​អាក្រក់​លើ​អ្នក​ដទៃ ។ នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ អ្នក​កើត​ឆ្នាំច​មិន​ដែល​ប្រើ​ល្បិច​កល​ដើម្បី​យកឈ្នះ​គេ​ទេ ក៏​ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ផ្សេង​មាន​ចេតនា​អាក្រក់​ធ្វើ​បែប​នេះ អ្នក​កើត​ឆ្នាំច​នឹង​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ពួក​គេ​យ៉ាង​ចាស់ដៃ​មិន​ថា​ស្រី​ឬ​ប្រុស​នោះ​ឡើយ ។ អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​សុនខ​ភាគច្រើន​ជោគជ័យ ជីវិត​ភ្លឺ​ថ្លា​ជាង​ដុំ​ពេជ្រ​ចាប់ពី​មជ្ឈិមវ័យ​ឬ​វ័យ​កណ្តាល​ឡើង​ទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំខាល អ្នក​កើត​ឆ្នាំខាល​ប្រសិនបើ​មើល​ពី​សម្បក​ក្រៅ មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ប្រាកដជា​សន្មត​ថា​អ្នក​គឺជា​មនុស្ស​អៀនប្រៀន ទន់ភ្លន់ និង​ចេះ​ដាក់ខ្លួន ។ តែ​ធាតុ​ពិត​ខាងក្នុង​វិញ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ភ្លើង​ដែល​កំពុង​ឆេះ​ក្តៅ បង្កប់​ដោយ​ភាព​ក្លាហាន និង​មិន​ចេះ​លាក់​លៀម ។ ដោយសារ​តែ​អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត​ភាព​ឆើតឆាយ ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​មាក់ងាយ​គ្រប់​ទីកន្លែង ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ អ្នក​មិន​សុខចិត្ត​ចាញ់​គេ​ដោយ​ងាយ​ៗ​ឡើយ ហើយ​តែង​ត្រៀមខ្លួន​រួច​ជា​និច្ច​ក្នុង​ការ​កម្ចាត់​សត្រូវ​ជុំវិញ​ខ្លួន ។ មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ដែល​បាន​ស្គាល់​អ្នក តែង​មាន​អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច​និង​មានការ​គោរព​ចំពោះ​អ្នក ។ ពួក​គេ​មិន​ហ៊ាន​តតាំង ឬ​និយាយ​មួលបង្កាច់​ឡើយ ព្រោះ​គេ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​លទ្ធផល​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាងណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំរោង​៖ អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​នាគរាជ​គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​អំណាច​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង និង​ជា​អ្នកចេះ​គ្រប់គ្រង​អារម្មណ៍​បាន​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ។ អ្នក​តែងតែមាន​គោលការណ៍​ជីវិត​ច្បាស់លាស់​ដូច​ជា ប្រសិនបើ​ដឹង​ថា​ខ្លួន​មិន​អាច​បន្ត​សម្ព័ន្ធភាព​ជាមួយ​មនុស្ស​ណា​ម្នាក់​បាន​ទៀត​ទេ អ្នក​នឹង​មិន​ខ្វល់​ហើយ​ឈប់រ​វីរ​វល់​តែ​ម្តង ។ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ប្រសិនបើ​មាន​គេ​មក​លេងល្បែង​បោក​បញ្ឆោត​ជាមួយ​អ្នក បុគ្គល​នោះ​នឹង​គ្មាន​ថ្ងៃ​បាន​សុខ​ឡើយ ព្រោះ​អ្នក​នឹង​បង្ហាញ​ភាព​ក្លាហាន និង​ឥទ្ធិពល​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ឱ្យ​ភាគី​ម្ខាង​ទៀត​ស្តាយក្រោយ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​មិនល្អ​ដាក់​អ្នក ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.