មេម៉ាយសាច់ចាំ! សេង សុឃីម ដេកយំ៤ខែ ទើបដាច់ចិត្តទម្លាយ ចឺម បោះប.ង់.នាងចោលហើយ ព្រោះតែមូលហេតុនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង .សេង សុឃីម. ក៏បានបញ្ជា.ក់មូលហេតុខ្លះ.ៗដែលធ្វើឱ្យចំណងស្នេ.ហាដើរដល់ផ្លូវបំបែ.កឱ្យបានដឹងដែរថា អ្នកទាំង.ពីរគឺពុំបានឈ្លោះ.គ្នានោះ.ទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសារ.ដែលបង្ហោះ.នោះ គេចាប់អារម្មណ៍ឃើ.ញអ្នកនាង សេង .សុឃីម បានរៀប.រាប់ថា នាយចឺម. សុខៗចង់បែ.ក រួចលើកហេតុផល.ចាស់ៗមក.និយាយដដែល ដូច្នេះហើយឃា.ត់ក៏មិនស្តាប់ មានតែ.បណ្តោយឱ្យទៅ។ លើស.ពីនេះអ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង. ថែមទាំងរៀបរាប់បង្ហាញ.អារម្មណ៍របស់ខ្លួ.នទៀតថា មួយរយៈ.ចុងក្រោយនេះ. ពោលគឺប្រមាណ ៤ ខែចុង នាងយំរាល់ថ្ងៃ.ទៀតផងដែរ។ សា.រនោះ .អ្នកនាង. សេង សុឃីម បានសរសេររៀ.រាប់ថា ៖ «នាងខ្ញុំសុំប្រកា.សជាសាធារណៈថា នា.ងខ្ញុំ សេង សុខឃីម ជាមួយ. លោក ចឺម .បានបែកគ្នាហើយ អ៊ីចឹង.សុំបងប្អូនដែលជួបនា.ងខ្ញុំនៅខាងក្រៅ. ឬ ក្នុង FB ទាំងអ.ស់សូមកុំសួរ.អំពីលោក ចឺម ពីនាងខ្ញុំទៀត ខ្ញុំពិត.ជាមិនដឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំចិត្តពុក.ម៉ែបងប្អូនទាំ.ងអស់គ្នា កុំថាអីឱ្យនា.ងខ្ញុំបែកគ្នាក៏ប្រកាសដែរ ព្រោះពេលស្រ.ឡាញ់គ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឱ្យពុកម៉ែ.បងប្អូនដឹងហើយ អ៊ីចឹងបែ.កគ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឱ្យប្អូនដឹងជាង ១ ឆ្នាំត្.រូវបាន.បញ្ចប់ មិនឈ្លោះគ្នាដែ.រ តែគេសុខ.ៗចង់បែកតែម្ដង រួចលើក.ហេតុផលចាស់ៗមកនិយា.យដដែល ឃាត់ក៏គេ.មិនស្តាប់មានតែ.បណ្តោយឲ្យទៅ ៤ ខែក្រោយ.នេះ ថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំយំ.ដែរបានហើយ (24/8/2022 end)» ទន្ទឹម.នឹងនោះដែរ មហាជន ជាពិសេ.សអ្នកគាំទ្ររប.ស់ គូស្នេហ៍មូយគូនេះ បានធ្វើការបញ្ចេញមតិសួរនាំវែកញែក និងប.ង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណ.ងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំ.ងពីរដែលបានចែកផ្.លូវគ្នាបែបនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *