តូចតែខ្លឹម!! ប្រទេសទាំង ៥តូចជាងគេក្នុង លោក ប៉ុន្តែមាន ទេសភាព ទាក់ទាញបំផុត

ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកអាចមានភាពចម្លែក និង មានការពិតដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន តែអ្នកឆ្ងល់ទេថាប្រទេសណាដែលធំជាងគេ ឬ តូចជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងបានស្គាល់ពីប្រទេសតូចបំផុតទាំង ៥ ក្នុងពិភពលោក ប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនោះផ្ទុកទៅដោយផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។

១. ប្រទេសលីចតេនស្ទីន (Liechtenstein)

លីចតេនស្ទីន គឺជាប្រទេសដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅចន្លោះប្រទេសស្វីស និង ប្រទេសអូទ្រីស។ វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលសុវត្ថិភាពបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក តែតូចជាងគេលំដាប់ទីបួននៅអឺរ៉ុប ព្រោះវាផ្ទៃដីត្រឹមតែជាង ១៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និង មានប្រជាជនចំនួន ៣៨៧៤៩ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ ទោះបីជាផ្ទៃដីតូចមែន តែប្រទេសនេះបានចែកចេញជា ១១ ក្រុង ហើយរាជធានីរបស់វាគឺ Vaduz ដែលជាក្រុងធំបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ប្រទេសសានម៉ារីណូ (San Marino)

វាស្ថិតនៅភាគឦសាននៃភ្នំ Apennine ហើយវាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីត្រឹមតែជាង ៦១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ San Marino មានឈ្មោះជាផ្លូវការថា «សាធារណរដ្ឋ San Marino» ជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋតូចៗជាច្រើននៅអឺរ៉ុប ដែលមានប្រជាជនតិចបំផុតក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ប្រទេសទូវ៉ាលូ (Tuvalu)

ទូវ៉ាលូ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកោះ Ellice ដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ នៅទីនោះមានតែមន្ទីរពេទ្យ ១ តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះផ្ទៃដីសរុបរបស់វា ២៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ប្រទេសណូរូ (Nauru)

វាគឺជាប្រទេសកោះមួយដែលនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី ដោយផ្ទៃដីសរុបនៃប្រទសនេះគឺប្រហែលជា ២១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយប្រជាជនភាគច្រើនគឺជាអ្នកលើសទម្ងន់ ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ប្រទេសម៉ូណាកូ (Monaco)

ប្រទេសអ្នកមានមួយ ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសបារាំង ហើយមានទង់ជាតិស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ដោយវាមានផ្ទៃដីសរុបត្រឹមតែជិត ២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *