ផ្ទះពោរពេញដោយសម្បត្តិ សេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន សុភមង្គល តាមឆ្នាំកំណើតទាំង១២ឆ្នាំ

រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ មក ដឹង ថា តើ ម្ចាស់ ឆ្នាំ ណាខ្លះ ដែល រស់នៅ ក្នុងផ្ទះ មាន ក្តី សុខ សេចក្តីចម្រើន សុភមង្គល ដែល ផ្ទះ នីមួយ ៗ មាន របៀប តុបតែង ផ្សេង ៗ គ្នា ទៅ តាម ឆ្នាំ កំណើត ទាំង ១២ ឆ្នាំ នេះ ។ នេះ យោង តាម សៀវភៅ មហា ស ង្ក្រា ន ឆ្នាំខាល ចត្វា ស័ក រៀបរៀង ដោយ ឯកឧត្តម អ៊ឹម បុរិន្ទ អ្នក ស្រាវជ្រាវ វិជ្ជា ហោ រាស្ត្រ ខ្មែរ និង សកល ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំជូត ៖ ដើម្បី ភាព មានទ្រព្យ សម្បត្តិ មាន សេចក្តីសុខ ផ្ទះ របស់ មនុស្ស កើត ឆ្នាំជូត គួរ មាន គ្រឿង តន្ត្រី យ៉ាង ហោច ណាស់ ១ មុខ នៅ ក្នុងផ្ទះ ដូច ជា ខ្លុយ ព្យា ណូ ហ្គី តា ។ ល ។ សូ ម្បី លេង ក្តី មិន លេង ក្ដី ត្រឹម មាន ទុក ប្រដាប់ ផ្ទះ ក៏ រាប់ ថា នឹង ត្រូវ ស្លោក នាំ ជោគ ល្អ មក ចូល ក្នុងផ្ទះ តែ បើសិនជា គ្រឿង តន្ត្រី ដែល សមាជិកគ្រួសារ ក្នុងផ្ទះ អាច លេង បាន ពិត ៗ ឬ មានការ លេង តន្ត្រី រួម ជាមួយ គ្នា ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ សម្លេង តន្ត្រី ដែល ឮ ឡើង ដូច សម្លេង សួគ៌ ដែល ហៅ ទ្រព្យ រាប់ លាន ចូល មក ក្នុងផ្ទះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ អ្នក កើត ឆ្នាំឆ្លូវ ៖ ដើម្បី ភាព មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំឆ្លូវ មិន គួរ មាន អ្វី ដែល រាង មូល វេរ លែង តែ តុ អាហារ ចានឆ្នាំង ដែល មូល បាន ក្រៅពី នោះ វត្ថុ របស់របរ ដែល ប្រើ ខាងក្នុង ផ្ទះ គួរ ជា របស់ ជ្រុង ជា មុំ ទាំងអស់ តួរ យ៉ាងដូច ជា នាឡិកា រាង ៨ ជ្រុង អាង ដាំ ឈូក ៥ ជ្រុង ជើង ដើម ឈើ រាង ៤ ជ្រុង ជៀសវាង របស់ មាន រាង មូល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំខាល ៖ ដើម្បី សេចក្តីចម្រើន រុងរឿង ខាងក្នុង ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំខាល មិន ថា ជា តុ កៅ អី ទូ គ្រែ គួរ មាន ខ្នាត ធំ ជាង ប្រក្រតី មុខ ផ្ទះ គួរ មាន ដើមឈើ ធំ ឬ ស ញ្ញ លក្ខណៈ ដែល ជា ធំ ជា ដុំ ល្អ អស្ចារ្យ ជា អាទិ៍ មាន ទ្វា មុខ ផ្ទះ ធំ មាន ពាងទឹក ខ្នាត ធំ មាន ស្រះ ទឹក ខ្នាត ធំ ជាដើម ក្នុង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ គួរ មាន រូបភាព ព្រះអាទិត្យ រះ តុបតែង ទុក និង ជួយ បន្ថែម កម្លាំង អំណាច និង បារមី ឲ្យ ច្រើន ឡើងជា ដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំថោះ ៖ ដើម្បី សេចក្តីសុខ សេចក្តីសម្រេច ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំថោះ គួរ ជា ផ្ទះ ដែល មាន ភាព ត្រជាក់ត្រជុំ មាន ម្លប់ ត្រជាក់ មាន ទីលាន ស្មៅ ដើមឈើ ផ្កាឈើ អាង ឈូក តួ ផ្ទះ មាន ខ្យល់ ចេញចូល លំហែរ កាយ វាល ស្រឡះ សប្បាយ មាន ពន្លឺ ថ្ងៃ ហើយ រស្មី ភ្លឺ ល្មម ក្នុង បន្ទប់ដេក ឬ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ គួរ មាន តុក្កតា សេ រា ម៉ិច រូប ទន្សាយ រូប មាន់ រូប ស៊ុត រូប ជ្រូក រូប កូន ក្មេង ទារក ដែល ជាស ញ្ញ លក្ខណៈ នៃ ភាព មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ និង ជួយ ឲ្យ មាសប្រាក់ មិន ធ្លាយ ហូរ ទៅ ណា បាន ទទួល ប្រាក់ខែ បាន ឡើង តំណែង បាន ជួប គូ ដែល សម តាម បំណង សម ប្រាថ្នា គ្រប់ ប្រការ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំរោង ៖ ដើម្បី ជា សេរី មង្គល ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំរោង គួរ នឹង មានឈ្មោះ ដែល ជា មង្គល និង ត្រឹមត្រូវ តាម គោល ទ ក្សា របស់ ម្ចាស់ នៃ ផ្ទះ ដែល ជា ធម្មតា រមែង នឹង ប្រើ ឈ្មោះ ឬ នាមត្រកូល របស់ ម្ចាស់ នៃ ផ្ទះ បើ ឈ្មោះ ឬ នាមត្រកូល ត្រូវ ស្លោក ហើយ ឈ្មោះ ផ្ទះ ក៏ រមែង នឹង ល្អ ទៅ តាម ផង ឈ្មោះ ផ្ទះ ត្រូវ មាន ភាព សក្តិ សម ទៅ លក្ខណៈ ផ្ទះ និង អ្នក ស្នាក់ អាស្រ័យ ហាម ផ្ទុយ ពី ការ ពិត តួយ៉ាង ដូច ជា ផ្ទះ ដែល ជាប់ នឹង ភ្នំ តែ តាំង ឈ្មោះ ផ្ទះ ថា ផ្ទះ មាត់សមុទ្រ លក្ខណៈ យ៉ាងនេះ គឺថា មិន សក្តិ៍ សម ធ្វើ ឲ្យ អាប់ ជោគ ជួប ប្រស ព តែ ឧបសគ្គ ក្នុង ការ ដំណើរ ជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ អ្នក កើត ឆ្នាំម្សាញ់ ៖ ដើម្បី សេចក្តីចម្រើន រុងរឿង ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំម្សាញ់ ត្រូវ មាន ពន្លឺ ភ្លឺ ជា និច្ច មិន ថា ជា ពេល ថ្ងៃ ឬ ជា ពេល យប់ ត្រូវ ឲ្យ មើលឃើញ ថា មាន ពន្លឺ នៅ គ្រប់ វេលា ជា ពិសេស នៅ ក្នុង វេលា យប់ គួរ មាន ភ្លឺ នៅ ខាងក្រៅ ផ្ទះ យ៉ាងតិច ១ ដួង ឲ្យ មាន ពន្លឺ ពេញ មួយ យប់ រាល់ ថា ជា មង្គល យ៉ាង ប្រសើរ បើ ផ្ទះ នេះ មាន ភាព ងងឹត និង នាំ ភ័យ ន្ត រាយ ឬ អាក្រក់ មក ឲ្យ ដល់ ម្ចាស់ផ្ទះ ដែល កើត ឆ្នាំម្សាញ់ ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំមមី ៖ ដើម្បី សេចក្តី ស ម្រើ ន ឈាន ទៅ មុខ ផ្ទះ របស់ អ្នក ដែល កើត ឆ្នាំមមី ត្រូវ មាន រូប ធ្វើ ចលនា ធ្វើ សកម្មភាព ដូច ជា គ្រវី ទង់ មាន ប្រភព ទឹក ធ្វើ ចលនា ទឹកធ្លាក់ មាន កង្ហារ មាន សត្វ សុនខ ឬ ឆ្មា រត់ លេង មាន ដើមឈើ ធំ ដែល រា រា តាម ខ្យល់ ខាងក្នុង ផ្ទះ គួរ មាន សញ្ញា លក្ខណ នៃ ភាព ធ្វើ ចលនា ឬ ល្បឿន ដូច ជា រថយន្ត បុរាណ រថភ្លើង ទូកក្តោង សំពៅ យន្តហោះ កាំ ជ្រូ ច ។ ល ។ ដើម្បី បន្ថែម ភាព គង់វង្ស មានទ្រព្យ ផ្ទះ ដែល ស្ងប់ ស្ញៀ ម ហើយ ស្ងាត់ ពេក ទៅ នោះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ឆ្នាំមមី លំបាក និង អាប់ ជោគ ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំមមែ ៖ ដើម្បី សេចក្តីសុខ សេចក្តីសម្រេច ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំមមែ គួរ ជា ផ្ទះ ដែល សក្តិ សមជា ការងារ សិល្បៈ មិន ថា ជា រូបគំនូរ រូបថត ទេសភាព ទស្សនីយ៍ភាព ការ ចម្លាក់ សៀវភៅ ស៊ី ឌី ភ្លេង ឌី វី ឌី ភាពយន្ត ។ ល ។ សុទ្ធតែ ត្រូវ ស្លោក និង នាំ ជោគ ល្អ មក ដល់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំមមែ ហើយ ប្រសិនបើ ផល ការងារ សិល្បៈ ពួក នោះ ជា ថ្វីដៃ របស់ ម្ចាស់ នៃ ម្ចាស់ផ្ទះ ផង នោះ នឹង រឹតតែ ត្រូវ ស្លោក ហើយ ជោគ ល្អ ច្រើន ឡើង ថែម ទៀត ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំវក ៖ ដើម្បី សេចក្តីចម្រើន រុងរឿង ផ្ទះ របស់ អ្នក កើត ឆ្នាំវក គួរ ជា ផ្ទះ ដែល មានការ ពង្រីក បន្ថែម កែ លំអ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ តាម ពេលវេលា ដើម្បី ឲ្យ ស្រប និង សមតុល្យ នឹង អ្នក ស្នាក់ អាស្រ័យ ឬ ពោល តាម ន័យ ម្យ៉ាងទៀត ថា ជា ផ្ទះ មានការ ចម្រើន ធំដុំ រៀល រាល់វេលា តួយ៉ាង ដូច ជា មាន ដើមឈើ ថ្មី ៗ មក ដាំ បន្ថែម ជា និច្ច មាន តុ ទូ ថ្មី មក ជំនួស របស់ ដើម ដែល ខូចខាត បាត់បង់ មាន កាំ អី ជើងម៉ា ថ្ម ឈុត ថ្មី មក តាំង បន្ថែម ក្នុង សួន មានការ ប្តូរ សំពត់ វាំងនន ថ្មី រាល់ ៗ២ ឆ្នាំ ម្តង ប៉ាយ ផ្ទះ ដូរ រាល់ ៣ ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំរកា ៖ ដើម្បី សេរី មង្គល ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំរកា ត្រូវ ស្អាត ស្រស់ថ្លា ហើយ ថ្មី ជា និច្ច របស់របរ គ្រឿង ប្រើ ក្នុងផ្ទះ គួរ ចាត់ ឲ្យ ជា របៀបរៀបរយ ល្អ របង ផ្ទះ និង អគារ ខាងក្រៅ ផ្ទះ គួរ ដូរ ប៉ាយ ថ្មី រាល់ ៗ៣ ឆ្នាំ ម្តង ខាងក្នុង បរិវេណ ផ្ទះ ហាម មាន របស់របរ បែកបាក់ ខូចខាត បាត់បង់ ស្លឹកឈើ ស្ងួត ដើមឈើ ស្រពោន ស្វិត រុះ រោយ ជា ដាច់ខាត ស្នាម ប្រេះ លើ ជញ្ជាំង បើ ឃើញ ត្រូវ ប្រញាប់ កែ ភ្លាម ៗ អំ ពូ ល ភ្លើង ក្លង ថូ ទ្វារ បង្អួច ត្រូវ ល្អ ព្រម ប្រើ ការងារ ជា និច្ច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ច ៖ ដើម្បី សេចក្តី គង់វង្ស មាន សេចក្តី សុខ ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំច គួរ មាន សត្វ ចិញ្ចឹម ជា ពិសេស សុនខ ដែល រាប់ ថា ជា សត្វ ដែល នាំ ជោគ របស់ មនុស្ស ឆ្នាំច ព្រោះ ភាព ស្មោះត្រង់ ហើយ វៀងវៃ របស់ សុនខ នឹង ជួយ ឲ្យ មនុស្ស ឆ្នាំច អារម្មណ៍ល្អ រីករាយ ស្រស់ថ្លា ខួរក្បាល ស្រឡះ ល្អ មិន ស្មុ គ្រ ស្មាញ ដូច្នោះ មិន ថា នឹង គិត ឬ ធ្វើ អ្វី ក៏ សុទ្ធតែ មានជោគ ល្អ មាន សេចក្តីសម្រេច សុនខ ដែល ចិញ្ចឹម ទុក មិន គួរ ចិញ្ចឹម តែ ១ នោះ ទេ គួរ ចិញ្ចឹម ចាប់ពី ២ ឡើង ទៅ តែ ក៏ កុំ ឲ្យ ច្រើន ពេក គួរ ឲ្យ ស័ក្តិសម នឹង បរិវេណ ផ្ទះ ហើយ ការ មើលថែ ឲ្យ យកចិត្តទុកដាក់ ជា និច្ច ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ មនុស្ស កើត ឆ្នាំ កុរ ៖ ដើម្បី សេចក្តី គង់វង្ស មានទ្រព្យ សម្បត្តិ ផ្ទះ របស់ មនុស្ស ដែល កើត ឆ្នាំកុរ ត្រូវ មាន បន្ទប់ បាយ ធំ ទូលាយ ស្អាត ស្រួល សប្បាយ មាន ឧបករណ៍ ក្នុង ការ ធ្វើការ ដាំ ស្ល ព្រោះ ការ ចូល ចង្ក្រាន បាយ ធ្វើ អាហារ របស់ មនុស្ស ឆ្នាំកុរ រាប់ ថា ជា រឿង មង្គល មាន មក ដល់ ជោគ លាភ សេចក្ដីសម្រេច ហើយ ភាព មានទ្រព្យ ហើយ បើ មាន តុក្កតា សេ រា ម៉ិច រូប ជ្រូក ពណ៌ ស ឬ ស៊ី ជម្ពូ ជា លក្ខណៈ នៃ ភាព ឧត្តម សម្បូ ណ៍ ទុក ក្នុង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ឬ បន្ទប់ អាហារ ផង និង រឹតតែ ត្រូវ ស្លោក ជោគ ល្អ ហេង ហេង បន្ថែម ច្រើន ឡើង ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *