ហេង​ ណាស់ ចាប់ពីស្អែកនេះឆ្នាំ មមី វក ច​ ថោះ ជូត ម្សាញ់ រកា យីអ៊ុនខ្លាំងលាភលុយហូរចូលតាំងពីព្រឹក

យោងតាមការទស្សទាយបន្ទាប់ផុតពីយប់នេះទៅឆ្នាំរោង វក ច ថោះ ជូត ម្សាញ់ មមី រកាតម្រូវអោយប្រញាប់អាននិងធ្វើតាមការផ្តាំផ្ញើរបស់ហោចិនដែលបានរៀបរាប់នៅខាងក្រោម៖ រាសីលោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែត ដោយសារដួង រាសីលោតឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើមានកិច្ចការ អ្វីលោកអ្នក អាចសម្រុកបានហើយពី ពរោះថាផលល្អៗនោះ មិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំងស្រ្តីបុរសបើលោកអ្នកមានកិច្ចការចាស់នៅសេសសល់មិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយគប្បីសម្រុកបញ្ចប់បើពុំនោះទេវា នឹងបង្កើតផលលំបាកនៅពេលឈានដល់ថ្ងៃខាងមុខ វិញជាក់ជាពុំខាន ។ ក្រៅពីនេះបើមានកិច្ចការណាសំខាន់ក៏អាចសម្រុកបានដែរ ពីព្រោះថាផល ល្អៗតែងរង់ចាំជានិច្ច ។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបរ រកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងហុចផ្លែផ្កាល្អៗមកវិញជានិច្ច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

ហេង​ ណាស់ ចាប់ពីស្អែកនេះឆ្នាំ មមី វក ច​ ថោះ ជូត ម្សាញ់ រកា យីអ៊ុនខ្លាំងលាភលុយហូរចូលតាំងពីព្រឹក Read More

មាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ ឆ្នាំ​ទាំង​៣​​ នេះ​ទេវតា​ចារ​មក​ថា​ជា​អ្នកមាន​លុយ​ចាយ​មិន​ចេះ​ខ្វះ

បើ​តាម​ក្បួន​ជំនឿ​ហុងស៊ុយ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា​មាន​មហា​ឆ្នាំ​ចំនួន​៣​ដែល​មួយ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​ជា​អ្នកមាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ សម្បូរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មាន​លុយ​ចាយ​មិន​ចេះ​ខ្វះ លេខនាំហេង មានលាភសំណាង៣៣៣ ដែល​អ្នក​កើតឆ្នាំ​ទាំង​​នោះ​គឺ​៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំខាល អស្ចារ្យ​ណាស់ អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំខាល​គឺជា​មនុស្ស​មានសំណាង​ធំ​តាំងពី​ចាប់កំណើត​មក ព្រោះ​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ​បាន​នាំ​មាស ពេជ្រ ទ្រព្យធន​មក​កាន់​គ្រួសារ​របស់​ពួក​គេ​ច្រើន​ណាស់ ។ ពិត​ណាស់​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ​ពួក​គេ​ពូកែ​ទុកដាក់​លុយ​ខ្លាំង​ណាស់ បើ​និយាយ​ពី​ការ​ចាយវាយ​លុយ​វិញ​គឺ​ពួក​គេ​មិន​ងាយ​ខ្ជះខ្ជាយ​ឥតប្រយោជន៍​នោះ​ទេ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ​គឺ​មាន​លុយ​ចាយ​មិន​ចេះ​ដាច់​នោះ​ទេ ។ ឯការ​រក​លុយ​របស់​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ​វិញ​គឺ​ងាយស្រួល​បំផុត​សម្រាប់​ពួក​គេ ហើយ​អ្វី​ដែល​ពិសេស​នោះ​គឺ​គ្រប់​កិច្ច​ការងារ​ដែល​ពួក​គេ​ធ្វើ​ភាគច្រើន​គឺ​មានការ​ចំណេញ​លើសលប់ មិន​ងាយ​នឹង​ខាតបង់​នោះ​ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមមែ មិនធម្មតា​ទេ​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​នេះ​ពិតជា​មានសំណាង​ធំ​ណាស់ ពួក​គេ​បាន​នាំ​លាភ នាំ​មាសប្រាក់​ជា​ច្រើន​មក​កាន់​គ្រួសារ​របស់់​ពួក​គេ​ចាប់តាំងពី​ចាប់កំណើត​មក​ម្ល៉េះ ឬ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ពួក​គេ​គឺជា​មាសប្រាក់​តែ​ម្ដង ។ …

មាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ ឆ្នាំ​ទាំង​៣​​ នេះ​ទេវតា​ចារ​មក​ថា​ជា​អ្នកមាន​លុយ​ចាយ​មិន​ចេះ​ខ្វះ Read More

​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ ប្រាកដណាស់មានសំណាង​មានទ្រព្យ​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​ឆាប់​ៗ​នេះ

នៅ​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​មហា​ឆ្នាំ​សំណាង​ទាំង​៦​មាសប្រាក់​ហូរ​ចូល​ពេញ​ៗ​ផ្ទះ ដោយហេតុ​ថា​មហា​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​ដល់​ពេល​ដល់​វេលា​ដែល​គួរ​នឹង​ទទួល​បាន​លាភ​សំណាង​ញុំ​ា​ង​ជីវិត​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្នុង​សិរី​សួស្តី​ក្នុង​ពេល​ដ៏​ឆាប់​ៗ​នេះ​ហើយ ។ សូម​ប្រសិទ្ធពរ​ជ័យ​ដល់​លោក​អ្នក​ភព​ប្រសព្វ​តែ​លាភ​ធំ​ប្រជុំ​មហា​សំណាង​ផ្ទួន​ចាំង​ចូល​ជីវិត ហុងស៊ុយ​ល្អ ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់ សម្បូរ​លុយ​ចាយ សុខ​សប្បាយ​គ្រប់​ក្រុម​គ្រួសារ ប្រញាប់​បួងសួង​បញ្ជូន​សារ​សុំ​លាភសក្ការៈ​ឥឡូវនេះ​ប្រាថ្នា​អ្វី​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមមី ជា​មនុស្ស​ឈ្លាសវៃ​ក្នុង​ការងារ​ទាំងឡាយ ពណ៌​នាំ​លាភ ទឹកក្រូច លេខ​លាភ​៣៦៩​នៅ​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​លោក​អ្នកមាន​លាភ​មាន​ជ័យ​មាន​លុយ​ចូល​ហូរហៀរ បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ដាក់​ទុន​រកស៊ី​ឬ​ចរចា​រឿង​សំខាន់​អ្វីមួយ​គឺជា​ឱកាសល្អ​បំផុត​នឹង​ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា​តប​មក​វិញ​ឥត​គណនា ។ រីឯ​បញ្ហា​ស្នេហា​គូ​ស្វាមីភរិយា កំលោះ​ក្រមុំ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយ​មាន​តែ​ភាព​ស្រស់ស្រាយ​និង​ផ្អែមល្ហែម​រកគ្នា​ជា​និច្ច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំខាល ដួង​រាសី​របស់​លោក​អ្នក​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​មានជោគ​មាន​ជ័យ​មាន​សិរី​សួស្តី​បវរ​មហាប្រសើរ​ហើយ​ដំណើរ​ជីវិត​មាន​ភាព​សុខដុម​គាប់ប្រសើរ​ណាស់ ។ លេខ​ជ័យ​២៥៨​នៅ​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ទំនាក់ទំនង​ការងារ​អ្វី​ក៏​ជោគជ័យ …

​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ ប្រាកដណាស់មានសំណាង​មានទ្រព្យ​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​ឆាប់​ៗ​នេះ Read More

ត្រៀម​កើប​លុយ ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍ ឆ្នាំ​ទាំង​៥​លាភ​ធំ​កំពុង​តែរ​ត់ម​ករក​អ្នក​ហើយ

យោង​តាម​ហោរាចារ្យ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​ខាងក្រោម​នេះ​នឹង​មាន​លាភ​សំណាង​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែរ​ត់ម​ករក​អ្នក​ហើយ​នៅ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ ព្រោះ​ប្រអប់​លាភ​ប្រអប់​សំណាង​របស់​អ្នក​បាន​មក​ដល់​ហើយ ។ សូម​លោក​អ្នក​បញ្ជូន​សារ​បួងសួង​សុំ​លាភ​សំណាង​ឥឡូវនេះ​ភ្លាម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំឆ្លូវ ស្តេច​ឆ្នាំ​មានសំណាង លាភ​ធំ​ពេល​នេះ​បាប​ក្លាយជា​របស់​អ្នក​ប្រាកដ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​សម្រេច​ក្តី​បំណង​នោះ ប្រញាប់​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ភ្លាម​ទៅ ព្រោះ​លាភ​ធំ​មួយ​នេះ​មិន​ឋិត​នៅ​យូរ​នោះ​ទេ ។ លេខ​លាភ​សំណាង​២៦៨ ពិត​ណា​ល់​រាល់​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​អ្នក​ទាំង​នឹង​តបស្នង​នូវ​លទ្ធផល​ដ៏​ល្អ​អស្ចារ្យ​មួយ ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​របស់​អ្នក​រស់នៅ​ស្រួល​និង​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មហាសាល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំថោះ អ្នក​ឈ្លាសវៃ​សព្វ​ការងារ ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​រក​អ្នក​ហើយ ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​នៅ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​តែ​ម្ដង ។ ពិត​ណាស់​ភាព​មានបាន​កំពុង​តែ​ដើរមក​ជិត​លោក​អ្នក​ហើយ ដូច្នេះ​អ្វី​ដែល​ជា​ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​គឺ​ត្រៀម​ទទួល​លាភ​សំណាង ព្រោះ​ជោគ​លាភ​កំពុង​តែ​រង់ចាំ​អ្នក​នៅ​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ លេខ​សំណាង​៣៦៩ …

ត្រៀម​កើប​លុយ ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍ ឆ្នាំ​ទាំង​៥​លាភ​ធំ​កំពុង​តែរ​ត់ម​ករក​អ្នក​ហើយ Read More

ជួប​តែ​រឿង​ល្អ​ៗ ឆ្នាំ​ទ្រព្យ​ទាំង​៦​ង៉ូ​វ​ហេង​ល្អ​ជួប​ភ្នំ​មាស​ភ្នំ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ខែ​ថ្មី​នេះ​ហើយ

ច្បាស់​ណាស់​ប្រុស​ស្រី​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​ពិតជា​អ្នកមាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ​នៅ​ក្នុង​ខែ​ថ្មី​ខែនេះ​ហើយ ! គ្រូ​ហុងស៊ុយ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា មហា​ឆ្នាំ​៦​នេះ​លេខ​នាំ​សំណាង​១៥៥ មាន​លាភ​មាន​ជ័យ​ផុត​អស់​ទុក្ខ​ភ័យ គ្រោះ​ចង្រៃ​អន្តរធាន​ឆ្ងាយ​ទៅ ជួប​តែ​រឿង​ល្អ​ៗ​ចូល​មក​ក្នុង​ជីវិត មាន​លាភ មានសំណាង មាសប្រាក់​ហូរ​ចូល ការងារ​ជួញដូរ​និង​ការងារ​រក​ទទួលទាន​មាន​លុយ​ចូល​មក​ផ្ទួន​ៗ ជោគជ័យ​ទាំង​ការងារ​តាម​ស្ថាប័ន ទាំង​ការងារ​ក្រុមហ៊ុន និង​ការងារ​ឯកជន​កាក់កប​កាន់តែ​ខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំខាល កំពូល​មនុស្ស​មានសំណាង រាសី​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​មាន​តែ​ភាព​ស្រស់ស្រាយ​និង​ស្នាមញញឹម សុខកាយ សប្បាយ​ចិត្តជា​និច្ច ព្រោះ​ជោគ​លាភ​ជោគ​សំណាង​កំណប់ទ្រព្យ​កប់​ក្នុង​ជីវិត​ឱ្យ​ផល​ទាន់​ភ្នែក ។ នៅ​ក្នុង​ខែ​នេះ​លោក​អ្នកមាន​លាភ​មាន​ជ័យ មានសំណាង​ខ្ពស់ មាន​លុយ មាស ប្រាក់​ហូរ​ចូល​ពេញ​ទូ បើជា​អ្នក​ប្រកប​របរ​រកស៊ី​ជួញដូរ​វិញ​ទោះ​ចេញ​ធ្វើ​ជំនួញ​ទី​ជិត​ទី​ឆ្ងាយ​មានការ​លូតលាស់​ទៅ​មុខជា​និច្ច …

ជួប​តែ​រឿង​ល្អ​ៗ ឆ្នាំ​ទ្រព្យ​ទាំង​៦​ង៉ូ​វ​ហេង​ល្អ​ជួប​ភ្នំ​មាស​ភ្នំ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ខែ​ថ្មី​នេះ​ហើយ Read More

ថា​មិន​ចេះ​ខុស ឆ្នាំ​សំណាង​ទាំង​៥​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ជីវិត​ចែងចាំង​ជាង​ដុំ​ពេជ្រ​ទៅ​ទៀត

ថា​ហើយ​ថា​ទៀត ថា​មិន​ចេះ​ខុស ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ម្ចាស់​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​នេះ​មាន​លាភ​មាន​លុយ​ហូរ​ចូល​ដូច​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ពីលើ​មេឃ ។ តាម​ទំនាយ​ស្តេច​ហោរា​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​លោក​អ្នកមាន​សំណាង​ធំ​ប្រជុំ​លាភ​លុយ​ហូរ​ចូល​កាន់តែ​ខ្លាំង​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​បើ​លោក​អ្នកធ្វើការ​អ្វី​តែង​ផ្តល់​ផល​ល្អ​និង​ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា​តប​មក​វិញ​យ៉ាង​គាប់ប្រសើរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាល់​ការងារ​រក​ទទួលទាន​មាន​លាភ​មាន​លុយ​ចូល​ច្រើន​និង​មាន​អ្នក​នាំ​ប្រាក់​មក​ឱ្យ​ដល់​ផ្ទះ​។ ពណ៌​នៃ​លាភ​សំណាង​ពណ៌​ក្រហម ខៀវ មាស ទឹកក្រូច ,​លេខ​នាំ​សំណាង​លេខ​៤៥៩ ជា​លេខ​មាស ពណ៌​មាន​ពេជ្រ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមមី រាសី​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​ទទួល​ជោគជ័យ​លើ​ការងារ​ដ៏​ត្រចះត្រចង់ ។ នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​គាប់ប្រសើរ​ខ្លាំង​ណាស់ ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វី​ក៏​ទទួលផល​ជោគជ័យ ដាក់ចុះ​ដុះ​ឡើង​ដូច​គេ​លើក ឬ​បើ​ចង់​ចរចា​ពី​រឿង​អ្វី​ក៏​តែង​ឆាប់​ត្រូវរ៉ូវ​គ្នា​ដែរ បាន​ផល​ភ្លាម ។ ចំណែក​អ្នក​ប្រកប​របរ​រកស៊ី​ជួញដូរ​វិញ​ការ​ចេញ​ធ្វើ​ជំនួញ​ទី​ជិត​ទី​ឆ្ងាយ​មាន​តែ​ភាព​លូតលាស់​ដុះដាល​ទៅ​មុខ​ប្រសើរ​ណាស់​ឯ​ផល​កម្រៃ​ទៀត​សោត​ក៏​ចូល​មក​ហូរហៀរ ។ …

ថា​មិន​ចេះ​ខុស ឆ្នាំ​សំណាង​ទាំង​៥​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ជីវិត​ចែងចាំង​ជាង​ដុំ​ពេជ្រ​ទៅ​ទៀត Read More

មិនធម្មតាទេ ​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​នេះ កាន់តែគេ​មើលងាយ​កាន់តែ​មានបាន

ក្នុង​លោក​នេះ​មាន​មនុស្ស​មិន​តិច​នាក់​ទេ​ដែល​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើលងាយមើលថោក​ព្រោះ​អ្នក​ទាំងនោះ​ទំន​ងជា​មិន​មាន​លុយ​សម្លៀក​បំពាក់​មិន​ឡូយឆាយ​ដូច​អ្នក​ដទៃ ប៉ុន្តែ​តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា ការ​មានបាន​គឺ​មិន​ស្ថិតស្ថេរ​នោះ​ទេ ព្រោះ​ខ្សែជីវិត​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​តែងតែ​ប្រែប្រួល​រាល់ថ្ងៃ តែ​ត្រូវ​ដឹង​ថា បណ្តា​ពង្ស​ឆ្នាំ​ទាំងអស់​មាន​ឆ្នាំ​ពិសេស​ចំនួន​៥​ដែល​អ្នក​ដទៃ​រឹតតែ​មើលងាយ រឹតតែ​អាច​ក្លាយជា​អ្នក​មាននៅ​ថ្ងៃ​អនាគត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមមី មនុស្ស​ដែល​កើត​ឆ្នាំមមី​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ចរិត​ថ្លៃថ្នូរ ហើយ​មានចិត្ត​តស៊ូ​ក្នុង​ការងារ​ជាទី​បំផុត ។ ប្រសិនជា​អ្នក​ដទៃ​មើលងាយ​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន គេ​នឹង​មិន​ខ្វល់​នោះ​ទេ ដោយ​គេ​តែងតែ​អត់ធ្មត់ ហើយ​ខំតស៊ូ​ទៅ​មុខ​ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​របស់​ខ្លួន ។ ដូចនេះ​គេ​នឹង​អាច​ក្លាយជា​មនុស្ស​ដែល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​ជាក់​ជា​មិន​ខាន លេខ​ហេង​២៥៧ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំឆ្លូវ អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំឆ្លូវ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ចរិតលក្ខណៈ​ពិសេស គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មានការ​ជឿជាក់​ចំពោះ​ខ្លួនឯង​ខ្ពស់ ។ ម្យ៉ាងទៀត​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មិន​សុខចិត្ត​ធ្វើ​ជា​អ្នកបម្រើ​របស់​អ្នក​ដទៃ​គ្រប់ពេល​នោះ​ឡើយ ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ធ្វើ​អ្វីមួយ​តែងតែ​ធ្វើ​ល្អ​បំផុត …

មិនធម្មតាទេ ​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​នេះ កាន់តែគេ​មើលងាយ​កាន់តែ​មានបាន Read More

ស្រីៗនឹងមានសំណាង មានលុយរាប់មិនអស់ បើមានប្រជ្រុយនៅកន្លែងទាំងនេះ

ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ប្រជ្រុយ​សំណាង​របស់​នារី ។ តើ​មាននៅ​ត្រង់​កន្លែង​ណាខ្លះ​ទៅ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជ្រុយ​ត្រង់​ថ្ងាស ប្រជ្រុយ​នៅ​ត្រង់​ថ្ងាស​ប្រាប់​ថា អ្នកជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់​លើ​ខ្លួនឯង ដោយ​អាច​ដើរទៅ​វិ​ថី​ជោគជ័យ​ដោយ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជ្រុយ​ត្រង់​កណ្តាល​ថ្ងាស ប្រសិនជា​អ្នកមាន​ថ្ងាស​ត្រង់​កន្លែង​នឹង អ្នកជា​បុគ្គល​ដែល​មានឱកាស​ច្រើន​ណាស់​ក្នុង​ការ​ចេញ​ក្រៅប្រទេស ។ ជា​ពិសេស អ្នក​ក៏​ជា​មនុស្ស​ដែល​រស់​ដោយ​ទំនុកចិត្ត​ផង​ដែរ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជ្រុយ​នៅ​ចន្លោះ​ចិញ្ចើម មនុស្ស​ស្រី​ដែល​មាន​ប្រជ្រុយ​នៅ​ចន្លោះ​ចិញ្ចើម​នឹង​មានសំណាង​ខ្លាំង​ណាស់ ។ ជា​ពិសេស គេ​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រាជ្ញា​ខ្ពស់​ខ្លាំង ដោយ​អាច​សម្រេច​គ្រប់​ការងារ​។ ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត​គេ​នឹង​អាច​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជ្រុយ​នៅ​ស្តាំ ឬ​ឆ្វេង​នៃ​ចិញ្ចើម នារី​ដែល​មាន​ចិញ្ចើម​នៅ​កន្លែង​២​នេះ ពូកែ​ក្នុង​ការ​រក​លុយ​ខ្លាំង​ណាស់ ។ …

ស្រីៗនឹងមានសំណាង មានលុយរាប់មិនអស់ បើមានប្រជ្រុយនៅកន្លែងទាំងនេះ Read More

មកដឹងពីទិសហេង និងទិសឆុង សម្រាប់ខែកញ្ញា ២០២២

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អ្នកគ្រូ​ហុងស៊ុយ បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​មួយ​រូប​ដែល​មានឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ត្រូវ​បាន​មហាជន​ជា​ច្រើន​ជឿជាក់​លើ​ការ​ទស្ស​ទាយ​ឆុត​ៗ​របស់​អ្នកគ្រូ មិន​ថា រឿង​ហុយ​ស៊ុ​យ កាត់​ឆុង ឬ​ការ​ទស្ស​ទាយ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំ​ៗ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​នោះ​ទេ តាម​រយៈ​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង ផ្នែក​ហុងស៊ុយ បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ អ្នកគ្រូ​ណា​លី បាន​បង្ហោះ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កថា​« ទិស​ហេង និង​ទិស​ឆុង​សម្រាប់ ខែកញ្ញា ២០២២ » មាន​ដូច​ខាម​ក្រោម ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

មកដឹងពីទិសហេង និងទិសឆុង សម្រាប់ខែកញ្ញា ២០២២ Read More

ឆុតខ្លាំង! ទំនាយជោគជតា «វក» នឹងល្អនៅចុងឆ្នាំ

បើក្បួនហោរាសាស្ត្រ មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៦, ១៩៦៨, ១៩៨០, ១៩៩២, ២០០៤, ២០១៦ គឺស្ថិតនៅក្រោមសញ្ញារាសីចក្រនៃឆ្នាំចិន។ ដែល​ពួកគេ​ទាំង​នោះ មាន​ជោគជតា​វាសនា​ ដូចខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បញ្ហាជីវិត វក​អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន នៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតនាដើមឆ្នាំនេះ។ ពួកគេត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លះៗ ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ដល់​ខ្លួនឯង និង​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន។ ឆ្នាំ​នេះ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​រក្សា​ភាព​វិជ្ជមាន មិន​ថា​អ្នក​ជួប​បញ្ហា​អ្វី​ឡើយ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនឹងកើត​ឡើង ប៉ុន្តែ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​យក​ឈ្នះ​វា​ដោយ​ភាពទន់ភ្លន់ និងទំនុកចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទំនាក់ទំនង​ដៃគូ ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​នៅ​ឆ្នាំ …

ឆុតខ្លាំង! ទំនាយជោគជតា «វក» នឹងល្អនៅចុងឆ្នាំ Read More